transport

Connexió del tramvia per la Diagonal

L’alternativa escollida per l’Ajuntament de Barcelona ha estat el tramvia en superfície per la Diagonal amb plataforma reservada

Segons l’Ajuntament:

“Aquesta alternativa permet, doncs, assolir el nou model de ciutat que implica que la mobilitat sigui el més sostenible possible. Més espais per als ciutadans, millor qualitat de l’espai públic, menys presència de vehicles privats amb la conseqüent disminució del soroll i la contaminació atmosfèrica. Més seguretat en els carrers i plena accessibilitat al transport públic, així com potenciació de la seva intermodalitat.

Després de descartar les propostes alternatives que resulten més cares o que no tenen prou retorn social, s’arriba a la conclusió que la millor manera de connectar l’actual xarxa de tramvies és en línia recta per la Diagonal i en superfície, amb la reducció del trànsit privat associat a treure dos carrils de circulació de vehicles privats (i sense generació d’embussos relacionats gràcies a una regulació semafòrica feta a mida de 24 cruïlles de la Diagonal entre Glòries i Francesc Macià), amb més espai per als vianants, per a la circulació de les bicicletes, i amb una total compatibilitat i intermodalitat amb la resta de sistemes de transport públics i privats.

No es tracta únicament de connectar la xarxa tramviària actual i de fer que no sigui únicament urbana sinó també metropolitana, sinó que es tracta d’apostar per un model de ciutat on els vianants, les bicicletes i els transports públics es prioritzin per assolir una ciutat més saludable i equitativa per a tothom.”

Imatges de la reforma

Parades

MÉS SOBRE EL TRAM – Tramvia de Barcelona

Repensant la T-Mobilitat

El Govern de la Generalitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’Àrea de Barcelona implantaran el sistema de targeta sense contacte al transport públic durant aquest 2014, amb el nom de T-Mobilitat. Aquest sistema ja va ser implantant per les respectives ATMs al Camp de Tarragona, Lleida i Girona, però amb el format de títols (T-10, etc.) de Barcelona.

La T-Mobilitat està pensada perquè en un futur és pugui utilitzar a tot Catalunya i deixaria endarrere els títols actuals, tot i que queda per veure exactament com i a quin preu. Quan s’anuncïi podrem criticar o no el preu.

De moment el que ens agradaria es repensar el nom. La T-Mobilitat utilitza la T de transport o títol i ja sabem que vol dir Mobilitat. No podriem simplificar-ho?

MOU-T

MOU-T és la nostra proposta! Com en el cas de ‘mobilitat’, ‘mou’ és una paraula catalana (al contrari del que s’ha estilat en els últims temps), però és molt més curt! La T és de títol i transport i al pronunciar-se es verbalitza com si fos el pronom ‘mou-te‘, per això hem optat per escriure-ho amb un guió. Si coneixeu al Conseller de Territori i Sostenibilitat o al president de l’ATM de Barcelona feu-li arribar per a que s’ho puguin rumiar.

Ja que hem fet aquest exercici de ciència ficció, hem aprofitat i hem creat una targeta per a cada futurible ATM, des de l’Alt Pirineu a la Val d’Aran. Alguns colors els hem reciclat dels actuals logotips, altres els hem canviat.

Alt Pirineu

MOU-T Pirineu

Barcelona

MOU-T Barcelona

Camp de Tarragona

MOU-T Tarragona

Comarques Centrals

MOU-T Central

Girona

MOU-T Girona

Lleida

MOU-T Lleida

Penedès

MOU-T Penedès

Terres de l’Ebre

MOU-T Ebre

Val d’Aran

MOU-T Aran