Sant Adrià de Besòs

TRAM – Tramvia de Barcelona

El TRAM és una xarxa de tramvies de l’àrea metropolitana de Barcelona de tipus tren lleuger. Està formada per sis línies en dues xarxes inconnexes anomenades Trambaix (T1, T2 i T3) i Trambesòs (T4, T5 i T6).

Ambdós serveis transcorren per un total de 9 municipis al llarg de 29,2 quilòmetres de longitud, sis línies, 56 parades, 11 intercanviadors i una flota de 37 tramvies. La freqüència entre les 7 i 22 hores varia des d’un mínim de 5 minuts al tronc comú de les tres línies del Trambaix als 8-12 minuts del Trambesòs.

Existeixen projectes i un clam popular per unir les dues xarxes, però no hi ha unanimitat per com ha de ser ni per on. Diverses associacions i partits (PSC, Barcelona en Comú, entre d’altres) reclamen la unió de la xarxa de forma simple i natural perllongant els dos caps de línies de Francesc Macià i les Glòries a través de la Diagonal, mentre que altres partits (CiU, PP) s’oposen a fer-ho per l’Avinguda Diagonal, invitant a fer-ho amb tramvia per l’Eixample o per la Diagonal amb busos elèctrics.

TRAM

Característiques generals

La xarxa està operada per Tramvia Metropolità SA sota la marca TRAM, empresa privada adjudicatària de les xarxes de Trambaix i Trambesòs. El Trambaix és la denominació que rep la xarxa del TRAM que connecta el Baix Llobregat amb Barcelona (districte de les Corts) i el Trambesòs enllaça Sant Adrià de Besòs i Badalona amb la ciutat de Barcelona.

Trambaix

Les tres línies del Trambaix tenen un tram comú entre Francesc Macià i Montesa. A Montesa la T3 es bifurca cap a Sant Feliu | Consell Comarcal passant per Hospital Sant Joan Despí | TV3 (abans Sant Martí de l’Erm). La T1 i la T2 comparteixen un tram des del Pedró fins a la finalització de la T1 a Bon Viatge i la T2 segueix fins a finalitzar el seu recorregut a Llevant – les Planes (abans Sant Martí de l’Erm).

Té connexions amb Rodalies de Catalunya a Cornellà Centre i la Fontsanta i amb les línies de metro: L3, L5 i L9/L10.

Trambaix

Trambesòs

Les línies del Trambesòs tenen alguns trams en comú. La ruta T4 inicia el seu recorregut a Ciutadella | Vila Olímpica i l’acaba a l’Estació de Sant Adrià. La T5 comença a Glòries on enllaça amb la T4 i finalitza el seu recorregut a Gorg. La T6 comparteix part del seu recorregut amb la T4 i la T5, ja que enllaça Gorg (T5) amb l’Estació de Sant Adrià (T4) mitjançant una bifurcació per passar per la Mina.

Té connexions amb Rodalies de Catalunya a Estació de Sant Adrià i amb les línies de metro: L1, L2, L4 i L10.

Trambesos

Història del tram

El 1987 es va crear l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i aquesta va estudiar la possibilitat de posar en marxa una línia de tramvia o metro lleuger en superfície que cobrís el corredor Avinguda Diagonal – Baix Llobregat. Es van fer diversos estudis i projectes sobre la reintroducció del tramvia, i finalment el 1997 es va encarregar a l’Agència Barcelona Regional la redacció del projecte en el corredor Diagonal – Baix Llobregat.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es va crear el 1998 i es va incorporar a la direcció i seguiment del projecte. Poc temps després la Generalitat de Catalunya i l’EMT van delegar a l’ATM les competències i obligacions relatives a la planificació, ordenació i consessió del sistema de tramvia. L’ATM va adjudicar les obres de la construcció del tramvia Diagonal – Baix Llobregat (Trambaix) l’any 2000 al consorci liderat per Alstom i FCC.

Pel que fa al corredor Sant Martí – Besòs (Trambesòs), va formar part del mateix projecte de reintroducció del tramvia però es va decidir en dates diferents. Els primers estudis d’aquest corredor es van fer l’any 1989 i al maig del 2001 l’ATM va incloure al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI) la construcció del tramvia del Besòs amb un cost previst d’uns 170 milions d’euros.

Al mes de gener del 2002 l’ATM va aprovar el projecte del corredor Sant Martí – Besòs i es va adjudicar la construcció i l’explotació a Tramvia Metropolità SA (TramMet) que també havia estat l’adjudicatària del Tramvia del Baix Llobregat.

Traçats inicials i canvis

L’any 1991 es preveia fer arribar el Trambaix en tres branques fins a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat, partint de Francesc Macià. Posteriorment es van presentar altres traçats possibles, un l’any 1997, un segon el 1998 i un últim per part de l’empresa TramMet l’any 2001. Hi va haver una al·legació per part de la Universitat de Barcelona perquè es fes una parada a Zona Universitària, finalment acceptada. I l’any 2002 l’ATM va comunicar als ajuntaments la intenció de deixar l’arribada a Sant Feliu per una altra fase, la qual va rebutjar l’alcalde d’aquesta població.

El traçat de la primera fase de construcció fou finalment l’actual, organitzat en tres rutes entre Francesc Macià i Bon Viatge; Macià i Sant Martí de l’Erm (ara Llevant – les Planes); i entre Macià i Sant Feliu | Consell Comarcal.

Al juny de 2003 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, va avançar que després de la posada en funcionament del Tramvia del Baix Llobregat es plantejarien una segona fase cap al nord fins a Quatre Camins i cap al sud fins a l’Hospital de Bellvitge.

El traçat inicial del Trambesòs era en dues branques partint del Parc de la Ciutadella cap a Gorg (Badalona) i Estació de Sant Adrià, passant un per la Gran Via de les Corts Catalanes i l’altre per l’Avinguda Diagonal.

En concret no partien exactament del mateix lloc, ja que una havia d’iniciar-se a l’Estació del Nord i l’altra des del carrer de Wellington (parada de Ciutadella | Vila Olímpica). Finalment el ramal de l’Estació del Nord no es va fer i aquesta línia s’iniciaria a Glòries. Segons el director tècnic de TramMet, Joan Carsi “la decisió de paralitzar la construcció d’aquest ramal va ser política, no tècnica, presa per l’Ajuntament de Barcelona, i ni l’empresa ni l’Autoritat del Transport Metropolità hi tenen cap responsabilitat”.

Unió de les dues xarxes

Primers estudis i opinions de la unió per la Diagonal

El mes d’abril de l’any 2005, un any després de la posada en marxa del Trambaix i el Trambesòs, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) Joaquim Nadal, va anunciar que s’estava elaborant un estudi per unir el Tramvia del Baix Llobregat i el Tramvia del Besòs a través de l’Avinguda Diagonal. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, els veïns de la Verneda i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) van donar suport a l’estudi.

Unes tres-centes persones van manifestar-se als Jardinets de Gràcia per reclamar la connexió del Trambaix i del Trambesòs per la Diagonal a finals de setembre del mateix any. La convocatòria la van organitzar el sindicat de Comissions Obreres juntament amb col·lectius de ciclistes, Barcelona Camina i la PTP.

Al mes d’octubre es van presentar dos estudis sobre la unió dels tramvies per la Diagonal. Per una part l’empresa explotadora del tramvia, TramMet, va presentar-ne un en que s’afirmava que la unió era viable. Per una altra banda es va presentar un estudi encarregat per PTP en que es valorava l’ocupació, la velocitat i la regularitat dels autobusos que passaven per la Diagonal.

En l’estudi de TramMet s’unia el tramvia per l’Avinguda Diagonal entre Francesc Macià i Glòries sense alterar el trànsit i amb una velocitat comercial de 18 km/h (similar al servei del Trambaix i el Trambesòs). Segons TramMet, només amb la unió que seria d’uns 5 km, es podria doblar el nombre de viatgers. Segons l’estudi de PTP el cost d’explotació seria menor en tramvia que en autobús i permetria un estalvi de 9 milions d’euros anuals.

L’Ajuntament de Barcelona, però, apuntava que la incorporació del tramvia obligaria a modificar el sistema de circulació, que obligaria a donar més temps als semàfors i perjudicaría a altres vies amb un important volum de trànsit. Mentre que els defensors alegaven que a més permetria remodelar l’avinguda. A finals d’any, l’Ajuntament de Barcelona es pronunciava descartant la connexió via l’Avinguda Diagonal. Segons el regidor de Mobilitat i Seguretat, llavors Jordi Hereu, més tard alcalde de Barcelona (PSC), va manifestar que el consistori no era partidari perquè encabir els tramvies a 18 km/h entorpiria el trànsit de l’Eixample. Tot i això la unió apareixia al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI), tot i que sense especificar com. L’Ajuntament no descartava fer-ho mitjançant un túnel, però preferia construir un altre transport de més capacitat.

A finals de l’any 2006 s’incorpora al Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) l’estudi de l’ampliació de la xarxa de tramvies.

Consulta popular

Jordi Hereu (PSC), alcalde de Barcelona, va acceptar l’any 2008 la proposta de Jordi Portabella (ERC) per sotmetre el projecte de Tramvia per la Diagonal a consulta popular, no vinculant segons l’alcalde. Per dur-ho a terme es posaria en marxa l’Oficina del Projecte Diagonal per elaborar el primer projecte de reforma de la Diagonal i formular una proposta d’ordenació de l’avinguda en el tram entre les places de Francesc Macià i Glòries Catalanes.

La participació va ser de l’11,38% del cens, on el 79,84% dels votants (9,08% del cens) es va decantar per l’opció C, és a dir, per no reformar l’Avinguda diagonal. Aquesta opció era la que defensava CiU, mentre que el PP animava a no votar o a decantar-se per aquesta solució. L’opció A, defensada pel PSC i ICV, consistia a unir els dos tramvies per una Diagonal convertida en un bulevard, amb el trànsit rodat i el tramvia pel centre. Aquesta opció va obtenir l’aprovació de l’11,88% dels votants. Finalment, l’opció B, també volia unir els tramvies, però fent de la Diagonal una rambla, on el trànsit es concentraria als laterals. Aquesta opció no comptava amb el suport de cap partit i va ser la menys votada (8,28%).

BeC ressuscita l’unió

L’unió va quedar enterrada després de la consulta popular, durant els mandats d’Hereu (PSC) i Xavier Trias (CiU). Però Barcelona en Comú (BeC), la plataforma ciutadana que va guanyar les eleccions municipals del 2015 a la ciutat de Barcelona, ja va fer seu el projecte de dur a terme l’unió tramviària per l’Avinguda Diagonal durant la campanya de les eleccions.

L’alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, i l’aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, van acordar a l’estiu de 2015 impulsar la unió dels tramvies. A l’inici del 2016, Colau va anunciar que “Els estudis previs estan molt avançats i s’acabaran aquest any” i va afegir que les obres del tramvia podrien començar el 2017 “si no hi ha cap entrebanc”.

Els primers passos

Al març del 2016 es va firmar un protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità per a l’articulació de les xarxes del Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa tramviària unificada.

La Generalitat, titular de la xarxa metropolitana de tramvia, delega en l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) les competències de planificació, ordenació, concessió i execució del projecte.

Ampliacions de la xarxa

A més de l’unió de les dues xarxes per l’Avinguda Diagonal a llarg plaç està previst:

 • Ciutadella | Vila Olímpica – Drassanes – World Trade Center (per Passeig de Colom)
 • Pont d’Esplugues – Rambla de Sant Just (per Laureà Miró)
 • Sant Feliu | Consell Comarcal – Molins de Rei – Quatre Camins (per crta Reial)

Copyright

Article escrit per Vinals per a la Viquipèdia.

El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual. Vegeu autors fins febrer 2011.


Línia 2 del metro de Barcelona

La Línia 2 o línia lila del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolità soterrada que dóna servei a les ciutats de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona. Va ser l’última línia a incorporar-se el segle XX a la xarxa del metro i la primera totalment equipada amb ascensors hidràulics per ser adaptada a persones amb mobilitat reduïda i paviment de textura especial per a invidents. Actualment té tretze quilòmetres de longitud i divuit estacions.

El traçat de la línia, que uneix Paral·lel i Badalona Pompeu Fabra, és de doble via soterrada. Els tallers i les cotxeres és troben al Triangle Ferroviari, a prop de l’estació de la Pau. A més té enllaços de servei a Paral·lel amb la línia 3 i a la Pau amb la línia 4.

Esquema_L2Esquema de la línia 2.

Característiques generals

La línia 2 és una línia operada per Ferrocarril Metropolità de Barcelona sota la marca de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La podem dividir en quatre trams, segons l’època en què es va construir i el mode constructiu utilitzat:

 • 7 estacions: Paral·lel – Sagrada Família, tram construït a la dècada de 1970, inaugurat el 1995.
 • 5 estacions: Sagrada Família – La Pau, tram inaugurat el 1997.
 • 5 estacions: La Pau – Pep Ventura, tram construït a la dècada de 1980, inaugurat el 1985 com a tram de la L4 i el 2002 com a tram de la L2.
 • 1 estació: Pep Ventura – Badalona Pompeu Fabra, tram inaugurat el 2010.

Tot el traçat és soterrat, en via doble i la conducció dels trens es fa mitjançant sistemes automàtics però amb conductor, tot i que s’hi han efectuat proves per a esdevenir una línia totalment automàtica.

La línia 2 té una longitud de 13,1 quilòmetres, 18 estacions, 22 trens en hora punta i l’any 2010 s’hi van realitzar un total de 42,3 milions de viatges, sent la cinquena línia per volum de viatges per davant de la L9/L10 i L11.

Els municipis coberts per la línia són: Badalona, Barcelona i Sant Adrià de Besòs. A la ciutat de Barcelona transcorre per dos districtes: Eixample i Sant Martí.

Estacions

Les estacions són majoritàriament amb andanes laterals, excepte Sant Antoni i Badalona Pompeu Fabra que les tenen centrals. En el cas de les estacions de Universitat, Passeig de Gràcia i Tetuan tenen una andana central separada per un mur, el qual fa que es formin dues andanes laterals. Totes les estacions estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha un total de vuit estacions amb correspondència amb altres línies de metro, tramvia i trens de rodalia i regionals.

Història

La línia 2 es va inaugurar l’any 1995, tot i que la seva història es remonta a la dècada de 1950 amb el projecte inicial de la línia II que va acabar sent modificat al llarg del temps, una línia que es va projectar en un context de postguerra i de municipalització de les companyies ferroviàries urbanes (FMB i GMB) i que posteriorment es va reprendre amb l’arribada dels Jocs Olímpics d’estiu de 1992 a Barcelona.

Cronologia

 • 1959: Entra en servei la línia II entre la Sagrera i Vilapicina.
 • 1961: S’inicien circulacions de trens que funcionen mitjançant contactes per cèl·lules fotoelèctriques.
 • 1967: S’estén fins Horta.
 • 1968: S’adjudiquen les obres de la línia II entre Paral·lel i Sagrada Família.
 • 1969: S’inicien les obres entre Paral·lel i Sagrada Família.
 • 1970: El tram Sagrera-Horta s’incorpora a la línia V i la línia II desapareix.
 • 1973: Es paralitzen les obres de la línia II per falta de diners.
 • 1982: Canvi de la numeració romana a aràbica.
 • 1985 – abril: S’inaugura el tram la Pau – Pep Ventura de la línia 4.
 • 1991: Es firma un conveni per a reprendre la línia 2.
 • 1993: S’ajorna sine die el perllongament fins a Montjuïc.
 • 1995 – setembre: Inauguració de la línia 2 entre Sant Antoni i Sagrada Família.
 • 1995 – desembre: La línia arriba a Paral·lel.
 • 1997: Arriba a la Pau.
 • 2002: S’incorpora a la línia 2 el tram la Pau – Pep Ventura de la línia 4.
 • 2006: Inici de les obres del perllongament al centre de Badalona.
 • 2010 – juliol: La línia arriba a Badalona Pompeu Fabra.

Projecte inicial: Línia II

Línia_IIEn lila com havia de ser la línia II.

El projecte inicial de la línia 2, ideat per Ferrocarril Metropolità de Barcelona a la dècada de 1950, havia d’unir els barris d’Horta i de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar amb el centre de la ciutat arribant a Paral·lel.

L’any 1955 es va iniciar les obres i el 1959 entrava en servei el tram la Sagrera i Vilapicina. El 1967 es perllongava amb una estació arribant a Horta.

En aquest tram a partir del 28 de gener de 1961 van començar a circular trens amb un sistema de conducció automàtica. Els trens funcionaven automàticament mitjançant contactes per cèl·lules fotoelèctriques. Aquest sistema fou desenvolupat pels mateixos serveis tècnics del Metro de Barcelona i va constituir la primera aplicació mundial d’un sistema automàtic de conducció de trens en una línia de ferrocarril metropolità, el 1972, però es va començar a utilitzar un altre sistema.

En altres xarxes s’havien dut a terme experiències similars en ramals de curta longitud i amb un sol cotxe en circulació, com a Nova York i París. Aquest sistema es va utilitzar durant set anys fins que les línies II i V es van integrar.

El projecte inicial també preveia una estació entre Sant Pau | Dos de Maig i Sagrada Família que no va arribar a inaugurar-se. Aquesta, anomenada Gaudí, va ser construïda segons les previsions inicials però a l’incorporar-se la línia II a la V, l’estació de Sagrada Família quedava massa a prop. Tot i quedar en desús, és una de les millors conservades de les estacions fantasma, l’Ajuntament de Barcelona l’ha utilitzat per fer estudis estadístics de pas de trens de l’actual L5, i també s’hi han gravat anuncis.

Paral·lel – Sagrada Família: Inici de les obres i paralització

L’annexió a la línia V l’any 1970 havia de ser provisional i mentrestant el projecte de línia II continua a finals de la dècada de 1960, amb una nova línia de 4’3 quilòmetres i set estacions que havia d’unir les estacions de Paral·lel (llavors anomenada Poble Sec) i Sagrada Família. Les obres es van adjudicar el 1968 i van començar l’any 1969 promogudes per l’Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (MTTC).

Era el primer cop que es va realitzar un túnel de ferrocarril amb tuneladora, la qual va comportar forces problemes de construcció perquè s’encallava per la presència d’aigua i els canvis del subsòl de Barcelona. Les obres van estar parades mesos després de topar amb un bloc de pedra de l’antiga muralla que en va desviar el traçat. El 1973 es van paralitzar les obres ja havent realitzat el túnel, però sense haver acabat l’obra per falta de diners.

Mentrestant el 1977 ja s’havien iniciat les obres del tram entre la Pau i Pep Ventura de la línia V, que finalment esdevindria part de la línia IV quan es va obrir el 1985. Aquest projecte de la línia V estava incomplert ja que encara estava en fase de projecte el tram entre Sagrada Família i la Pau i es preveia el perllongament de 3’6 km i quatre estacions des de Pep Ventura fins al barri de Pomar.

Canvi de plans

L’annexió de 1970 no va alterar inicialment els projectes succesius, el Pla de Metros de 1974 preveia dur la línia II amb els trams de la LV ja construïts fins a Paral·lel. Projectant una línia Paral·lel-Taxonera (LII) i una altra Cornellà-Pomar (LV).

Mentrestant el 1977 ja s’havien iniciat les obres del tram entre la Pau i Pep Ventura de la línia V, que finalment esdevindria part de la línia IV quan es va obrir el 1985.

El Pla de Metros de 1984 va canviar les configuracions previstes en els anteriors plans i configurant la xarxa tal com la coneixem avui dia, connectant el nou tram la Pau – Pep Ventura amb la línia 4 provisionalment fins l’obertura de la línia 2. I deixant l’annexió de la línia II que havia de ser provisional com definitiva, a més d’aquesta forma s’evitava haver d’aixecar la plaça de Gaudí.

Represa del projecte modificat

El 1991 el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Metropolitana del Transport van subscriure un conveni per finançar la línia 2. Els túnels entre Paral·lel i Sagrada Família van quedar inacabats i en desús fins que és va reprendre el projecte de la línia 2 de cara als Jocs Olímpics de 1992. La intenció de l’Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall com alcalde, era que la línia arribés fins l’anell olímpic de Montjuïc i després cap a la Zona Franca, sortint de Sant Antoni. Però el govern de la Generalitat de Catalunya, presidit per Jordi Pujol, descartà el projecte per ser poc viable econòmicament. Finalment es va decidir que la línia mantingués el recorregut original entre Sagrada Família i Paral·lel (amb set estacions i enllaços a quatre línies) i extenent-la a més de Sagrada Família fins la Pau per donar servei al districte de Sant Martí. El 1993 Jordi Pujol feia saber que el perllongament fins al Palau Nacional de Montjuïc de la línia 2 s’aplaçava sine die.

El nou projecte contemplava la construcció de 12 noves estacions, aprofitant el túnel ja realitzat entre Paral·lel i Sagrada Família, extenent-los fins a la Pau, i annexant a la línia 2 les cinc estacions del tram de la línia 4 inaugurat el 1985, entre la Pau i Pep Ventura.

El primer tram, Paral·lel – Sagrada Família, consta de dos túnels finalitzats el 1973 i amb un diametre de 5,3 metres ja que fou realitzar amb tuneladora. El segon tram, Sagrada Família – la Pau, consta d’un sol túnel amb dues vies. Aquests dos tram tenen una longitud de 9,1 km, 12 estacions, 6 correspondències i 10 trens amb un pressupost total de 40 milions de pessetes.

El primer tram es va inaugurar l’any 1995, primer al setembre 6 estacions entre Sant Antoni i Sagrada Família, i al desembre la renovada estació de Paral·lel, terminal de la línia. La inauguració va ser polèmica per l’assistència de l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall (PSC), i el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol (CiU), ja que l’alcalde recordava a Pujol que la Generalitat no havia complert el conveni de fer arribar la línia 2 a Montjuïc, ja que la Generalitat creia que no era una actuació prioritària. El segon tram, entre Sagrada Família i la Pau es va inaugurar l’any 1997.

Renovació tram L4: la Pau – Pep Ventura

El tram la Pau – Pep Ventura es va construir en previsió de formar part de la línia V (posteriorment L5) i fer-la arribar a Badalona, es van iniciar les obres el 1977. La connexió prevista entre la Pau i Sagrada Família (L5) no s’havia construït i es va inaugurar l’any 1985 integrada en la línia IV (posteriorment L4) de forma provisional ja que en el Pla de Metros de 1984 es va projectar que aquest tram formaria part de la línia 2, projecte que havia d’estar finalitzat el 1995. Els terminis no es van complir i el 1997 la línia 2 arribava a la Pau sense fer-se efectiu el canvi.

El 1997 es va constituir l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per coordinar el transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’ATM va incloure aquesta intervenció al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 ja que els estudis de mobilitat ho aconsellaven. El juny de 2002 es va tancar part de la línia 4, entre Selva de Mar i Pep Ventura, per fer obres al tram final de la L4 i passar a formar part de la L2. El Tram entre Selva de Mar i la Pau, que no estava afectat pel canvi de línia, també es va tancar per construir l’estació el Maresme | Fòrum.

Les obres van incloure l’adaptació dels accessos, instal·lació de nova catenària i nous sistemes de seguretat. L’1 d’octubre de 2002, després de tres mesos d’obres, es va fer efectiu el canvi de línia i es va reobrir el tram la Pau – Pep Ventura com a part de la línia 2, arribant als 13,1 quilòmetres de longitud.

Automatització dels trens

La tardor de l’any 2007 i durant sis mesos es van realitzar proves de conducció automàtica sense conductors a la línia 2 entre l’estació de Clot i la Pau fora de l’horari comercial, entre les 00:30 i les 04:30 hores.

Ampliació al centre de Badalona

L’any 2006 van començar les obres per ampliar la línia 2 al centre de Badalona 600 metres cap al nord, amb una nova estació, des del barri Progrés on se situa l’estació de Pep Ventura fins al centre. Les obres van consistir en l’excavació a cel obert i la col·locació de murs barrera per recobir-lo amb una volta de formigó, amb un traçat que parteix de la plaça de Pep Ventura fins a la plaça Pompeu Fabra o antiga Illa Fradera.

L’estació està situada a l’antiga Illa Fradera, una illa de cases que va ser enderrocada a mitjans d’octubre del 2006, més tard del previst, entre altres raons perquè mitja dotzena de cases van ser ocupades a mitjans del juliol de 2005. Aquest no fou l’únic contratemps de l’ampliació durant les obres a l’Illa Fradera, els operaris van topar amb restes arqueològiques de la ciutat romana de Bætulo, cosa que fa difícil un perllongament més enllà per la possibilitat de trobar-ne de noves. Posteriorment a l’any 2010 es van haver de refer les obres de les vies ja que hi havia un error en el grau d’inclinació.

La nova estació Badalona Pompeu Fabra havia d’anomenar-se Badalona Centre. Tanmateix, nombroses entitats badalonines havien demanat anteriorment més reconeixement al mestre Pompeu Fabra, badaloní d’adopció, i l’any 2008 s’havia endegat una campanya en aquest sentit. D’acord amb aquest sentiment, l’abril del 2010 l’Autoritat del Transport Metropolità va aprovar el nom de la nova estació, que entrà en servei el juliol del mateix any. En consonància amb aquest fet, la plaça on s’ubica, corresponent a l’illa enderrocada, porta també el nom de Pompeu Fabra. La urbanització d’aquesta plaça s’acabà el maig del 2011.

Tant al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 com al PDI 2009-2018 figura un enllaç amb la L1 quan es construeixi el perllongament des de Fondo.

Ampliació a Montjuïc i Zona Franca

La connexió de Barcelona amb Montjuïc i la Zona Franca no és nova; és al Pla de Metros de 1971, on apareix la primera línia de metro per connectar Barcelona i la Zona Franca, en concret la línia VI.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona va realitzar una proposta el febrer de 1987 per perllongar la línia 2 fins a l’Estadi de Montjuïc, el túnel que es proposava havia de partir de Sant Antoni, anant pel carrer de Manso, creuar l’avinguda del Paral·lel i seguir pels carrers de Ricart, de la França Xica i de Joaquim Blume fins la plaça de Marquès de Foronda, la Foixarda i l’Estadi. Amb estacions a Poble Sec (a l’av. del Paral·lel), a la plaça de la Font Màgica, davant la plaça de Marquès de Foronda i a l’Anella Olímpica perpendicular a l’entrada de l’estadi.

El mateix any, al juny, la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya va presentar l’Estudi Base de Penetració a la Muntanya de Montjuïc del Sistema Ferroviari i d’Altres Guiats. L’estudi proposa diferents alternatives com una línia de metro lleuger amb una estació central a l’Estadi de Montjuïc amb origen a la plaça d’Espanya o l’estació de la ronda de Sant Antoni i amb diferents estacions segons l’alternativa proposada. El Pla Especial de la Muntanya de Montjuïc també realitza diferents propostes ferroviaries no molt diferents a les ja presentades.

El Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI 2001-2010) recupera l’ampliació a Montjuïc i posteriorment la modifica per perllongar-la des de la muntanya fins a la Zona Franca. El 2006 es va modificar per a que la línia 2 pogués connectar amb el túnel de la línia 9, permetent la connexió de l’aeroport del Prat amb el centre de la ciutat de Barcelona i duplicar les freqüències del servei entre Parc Logístic i l’Aeroport.

La construcció no s’ha pogut realitzar durant la vigència d’aquest PDI i el PDI 2009-2018 en manté el projecte i amb la previsió de finalitzar les obres el 2015. El 2009 la Generalitat de Catalunya va anunciar que les obres s’aplaçaven indefinidament.

Trens

Actualment circulen trens de la sèrie 9000 d’Alstom, com a les línies L9 i L10. Les altres sèries de tren que han circulat per la línia 2 són la sèrie 2000 i la 2100.

El 28 de setembre del 2006 la línia 2 va incorporar les 7 primeres unitats de la sèrie 9000, els primers trens del metro de Barcelona preparats per circular amb el sistema ATC-S de conducció automàtica sense conductor, tot i que circulant amb conductor a la L2. Els 15 trens de la sèrie 2100, fàbricats el 1997, van ser traspassats progressivament a la L4 l’any 2007.

Futures ampliacions

Per una banda es contempla el perllongament de la línia 2 en 6,1 km entre Sant Antoni i la Zona Franca amb la construcció de sis estacions al Paral·lel, Montjuïc i a la Zona Franca. A la Zona Franca es construiria una connexió entre la línia 2 i la línia 9 perquè els trens de la L2 arribin a l’Aeroport. L’estació de Paral·lel deixaria de donar servei i es convertiria el túnel en cua de maniobres. Les sis estacions són:

 • Poble Sec: a l’avinguda del Paral·lel. Connexió amb L3.
 • Montjuïc: al recinte Firal al costat de la Font Màgica.
 • La Foixarda: segona estació a Montjuïc.
 • Foc: al passeig de la Zona Franca. Connexió amb L10.
 • Pedrosa | Fira: davant la porta sud de la Fira II. Connexió amb L9.
 • Parc Logístic: al Polígon de la Zona Franca. Connexió amb L9.

Per l’altra es contempla la creació d’algun tipus de transport públic entre Badalona Pompeu Fabra i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti). Inicialment l’actualització del PDI 2001-2010 plantejava el perllongament de la línia 2 fins a Can Ruti amb estacions a Casagemes, Can Canyadó, la Morera, Canyet i Can Ruti o la creació d’un metro lleuger amb transbord a Badalona Pompeu Fabra, mentre que el PDI 2009-2018 només esmenta la creació d’algun tipus de transport públic.

Copyright

Article escrit per Vinals per a la Viquipèdia.

El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual. Vegeu autors fins agost 2013.