demografia

Població de les ciutats més grans de la Unió Europa

Posició Ciutat Población País
Flag of the United Kingdom 1 London 13.657.228 United Kingdom
Flag of France 2 Paris 12.341.418 France
Flag of Germany 3 Ruhr 11.668.585 Germany
Flag of Italy 4 Milano 6.769.497 Italy
Flag of the Netherlands 5 Randstat 6.579.720* Netherlands
Flag of Spain 6 Madrid 6.377.364 Spain
Flag of Spain 7 Barcelona 4.971.701 Spain
Flag of Germany 8 Berlin 4.442.939 Germany
Flag of Italy 9 Roma 4.321.244 Italy
Flag of Italy 10 Napoli 4.050.503 Italy
Flag of Germany 11 Frankfurt 3.973.266 Germany
Flag of Greece 12 Athens 3.828.434 Greece
Flag of Hungary 13 Budapest 3.284.110* Hungary
Flag of Germany 14 Hamburg 3.274.192 Germany
Flag of Portugal 15 Lisbon 2.920.370 Portugal
Flag of the United Kingdom 16 Birmingham 2.808.356 United Kingdom
Flag of the United Kingdom 17 Manchester 2.732.854 United Kingdom
Flag of Austria 18 Vienna 2.680.667 Austria
Flag of Germany 19 Munich 2.569.452 Germany
Flag of Poland 20 Katowice 2.512.734 Poland
Flag of Denmark 21 Copenhagen 2.394.264* Denmark
Flag of Germany 22 Stuttgart 2.338.262 Germany
Flag of the Czech Republic 23 Praha 2.306.185 Czech Republic
Flag of Italy 24 Torino 2.297.917 Italy
Flag of Poland 25 Warsaw 2.270.212 Poland
Flag of the United Kingdom 26 Leeds 2.264.329 United Kingdom
Flag of the Netherlands 27 Alma 2.215.374* Netherlands
Flag of France 28 Lyon 2.214.068 France
Flag of Sweden 29 Stockholm 2.155.475* Sweden
Flag of Belgium 30 Brussels 2.129.024 Belgium
Flag of Romania 31 Bucarest 2.117.768* Romania
Flag of the United Kingdom 32 Glasgow 1.817.797 United Kingdom
Flag of Portugal 33 Porto 1.816.045 Portugal
Flag of Spain 34 Valencia 1.759.485 Spain
Flag of France 35 Marseille 1.727.070 France
Flag of the United Kingdom 36 Liverpool 1.513.306 United Kingdom
Flag of Germany 37 Mannheim 1.392.263 Germany
Flag of Finland 38 Helsinki 1.383.993* Finland
Flag of the United Kingdom 39 Sheffield 1.365.847 United Kingdom
Flag of Germany 40 Leipzig-Halle 1.362.128 Germany
Flag of Spain 41 Sevilla 1.343.680 Spain
Flag of Germany 42 Nuremberg 1.321.451 Germany
Flag of Italy 43 Palermo 1.275.598 Italy
Flag of Ireland 44 Dublin 1.274.603 Ireland
Flag of France 45 Toulouse 1.270.760 France
Flag of Italy 46 Bari 1.261.964 Italy
Flag of Italy 47 Firenze 1.260.497 Italy
Flag of Germany 48 Hannover 1.231.685 Germany
Flag of Germany 49 Chemnitz-Zwickau 1.225.883 Germany
Flag of Bulgaria 50 Sofia 1.205.068** Bulgaria
Flag of France 51 Lille (french part) 1.166.452 France
Flag of France 52 Bordeaux 1.158.431 France
Flag of Germany 53 Bielefeld 1.156.782 Germany
Flag of the United Kingdom 54 Nottingham 1.148.768 United Kingdom
Flag of Spain 55 Bilbao 1.144.125 Spain
Flag of Belgium 56 Antwerp 1.128.828 Belgium
Flag of the Czech Republic 57 Ostrava 1.123.103 Czech Republic
Flag of the United Kingdom 58 Newcastle upon Tyne 1.118.713 United Kingdom
Flag of the United Kingdom 59 Cardiff 1.118.209 United Kingdom
Flag of Italy 60 Catania 1.115.704 Italy
Flag of Croatia 61 Zagreb 1.111.292* Croatia
Flag of Greece 62 Thessaloniki 1.104.460 Greece
Flag of the United Kingdom 63 Bristol 1.096.406 United Kingdom
Flag of Germany 64 Dresden 1.086.965 Germany
Flag of France 65 Nice 1.004.914 France
Flag of Italy 66 Bologna 1.001.170 Italy

Year 2015, except *2014 and **2011.
Source: PopulationData.net by-nc 2.5

Població de les ciutats més grans d’Europa

Posició Ciutat Población País
Flag of Russia 1 Moscow 14.837.510 Russia
Flag of the United Kingdom 2 London 13.657.228 United Kingdom
Flag of France 3 Paris 12.341.418 France
Flag of Germany 4 Ruhr 11.668.585 Germany
Flag of Italy 5 Milano 6.769.497 Italy
Flag of the Netherlands 6 Randstat 6.579.720* Netherlands
Flag of Spain 7 Madrid 6.377.364 Spain
Flag of Spain 8 Barcelona 4.971.701 Spain
Flag of Russia 9 Saint-Petersburg 4.798.526 Russia
Flag of Germany 10 Berlin 4.442.939 Germany
Flag of Italy 11 Roma 4.321.244 Italy
Flag of Italy 12 Napoli 4.050.503 Italy
Flag of Germany 13 Frankfurt 3.973.266 Germany
Flag of Greece 14 Athens 3.828.434 Greece
Flag of Ukraine 15 Kiev 3.299.562 Ukraine
Flag of Hungary 16 Budapest 3.284.110* Hungary
Flag of Germany 17 Hamburg 3.274.192 Germany
Flag of Portugal 18 Lisbon 2.920.370 Portugal
Flag of the United Kingdom 19 Birmingham 2.808.356 United Kingdom
Flag of the United Kingdom 20 Manchester 2.732.854 United Kingdom
Flag of Austria 21 Vienna 2.680.667 Austria
Flag of Germany 22 Munich 2.569.452 Germany
Flag of Poland 23 Katowice 2.512.734 Poland
Flag of Denmark 24 Copenhagen 2.394.264* Denmark
Flag of Germany 25 Stuttgart 2.338.262 Germany
Flag of the Czech Republic 26 Praha 2.306.185 Czech Republic
Flag of Italy 27 Torino 2.297.917 Italy
Flag of Poland 28 Warsaw 2.270.212 Poland
Flag of the United Kingdom 29 Leeds 2.264.329 United Kingdom
Flag of the Netherlands 30 Alma 2.215.374* Netherlands
Flag of France 31 Lyon 2.214.068 France
Flag of Sweden 32 Stockholm 2.155.475* Sweden
Flag of Belgium 33 Brussels 2.129.024 Belgium
Flag of Romania 34 Bucarest 2.117.768* Romania
Flag of Belarus 35 Minsk 1.921.900* Belarus
Flag of Serbia 36 Beograd 1.856.866 Serbia
Flag of the United Kingdom 37 Glasgow 1.817.797 United Kingdom
Flag of Portugal 38 Porto 1.816.045 Portugal
Flag of Russia 39 Niznij Novgorod 1.780.999 Russia
Flag of Spain 40 Valencia 1.759.485 Spain
Flag of France 41 Marseille 1.727.070 France
Flag of Ukraine 42 Donetsk 1.623.194 Ukraine
Flag of Ukraine 43 Kharkov 1.589.958 Ukraine
Flag of Norway 44 Oslo 1.515.848 Norway
Flag of the United Kingdom 45 Liverpool 1.513.306 United Kingdom
Flag of Russia 46 Novosibirsk 1.468.457 Russia
Flag of Russia 47 Volgograd 1.453.352 Russia
Flag of Russia 48 Samara 1.422.108 Russia
Flag of Ukraine 49 Dniepropetrovsk 1.400.195 Ukraine
Flag of Germany 50 Mannheim 1.392.263 Germany
Flag of Finland 51 Helsinki 1.383.993* Finland
Flag of Russia 52 Rostov 1.367.431 Russia
Flag of the United Kingdom 53 Sheffield 1.365.847 United Kingdom
Flag of Germany 54 Leipzig-Halle 1.362.128 Germany
Flag of Spain 55 Sevilla 1.343.680 Spain
Flag of Germany 56 Nuremberg 1.321.451 Germany
Flag of Russia 57 Iekaterinburg 1.305.070 Russia
Flag of Switzerland 58 Zurich 1.280.944 Switzerland
Flag of Italy 59 Palermo 1.275.598 Italy
Flag of Ireland 60 Dublin 1.274.603 Ireland
Flag of France 61 Toulouse 1.270.760 France
Flag of Italy 62 Bari 1.261.964 Italy
Flag of Italy 63 Firenze 1.260.497 Italy
Flag of Russia 64 Tcheliabinsk 1.251.017 Russia
Flag of Germany 65 Hannover 1.231.685 Germany
Flag of Germany 66 Chemnitz-Zwickau 1.225.883 Germany
Flag of Bulgaria 67 Sofia 1.205.068** Bulgaria
Flag of France 68 Lille (french part) 1.166.452 France
Flag of France 69 Bordeaux 1.158.431 France
Flag of Germany 70 Bielefeld 1.156.782 Germany
Flag of the United Kingdom 71 Nottingham 1.148.768 United Kingdom
Flag of Spain 72 Bilbao 1.144.125 Spain
Flag of Russia 73 Omsk 1.131.296 Russia
Flag of Belgium 74 Antwerp 1.128.828 Belgium
Flag of Ukraine 75 Odessa 1.123.981 Ukraine
Flag of the Czech Republic 76 Ostrava 1.123.103 Czech Republic
Flag of the United Kingdom 77 Newcastle upon Tyne 1.118.713 United Kingdom
Flag of Russia 78 Kazan 1.118.623 Russia
Flag of the United Kingdom 79 Cardiff 1.118.209 United Kingdom
Flag of Italy 80 Catania 1.115.704 Italy
Flag of Croatia 81 Zagreb 1.111.292* Croatia
Flag of Greece 82 Thessaloniki 1.104.460 Greece
Flag of the United Kingdom 83 Bristol 1.096.406 United Kingdom
Flag of Germany 84 Dresden 1.086.965 Germany
Flag of Russia 85 Saratov 1.073.515 Russia
Flag of Russia 86 Ufa 1.021.381 Russia
Flag of Russia 87 Krasnojarsk 1.012.337 Russia
Flag of France 88 Nice 1.004.914 France
Flag of Italy 89 Bologna 1.001.170 Italy

Any 2015, excepte *2014 i **2011.
Font: PopulationData.net by-nc 2.5